Love.. along with my life.

November 13, 2015

Phylogenetic Tree

Filed under: Uncategorized — by siddalingamurthy @ 7:20 am

Phylogenetic Tree

Text Description goes here

Advertisements

January 5, 2015

ಮರೆತು ಹೋಗಿದ್ದ ಕಾಲುದಾರಿಗಳ ನೆನೆಯುತ್ತ…

Filed under: Uncategorized — by siddalingamurthy @ 4:56 am

ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ರಸ್ತೆಗಳು ಮನುಷ್ಯ ಸಂಬಂದಗಳನ್ನು ಹತ್ತಿರ ತರುತ್ತವೆ. ಇದು ಇತ್ತೀಚಿಗಿನ ಮಾತು. ಆದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನದ ಹಿಂದೆ ನನ್ನ ಹಳೆಯ ಸ್ಕೂಲಿನ ಸ್ನೇಹಿತರು ಸ್ಕೂಲಿನ ಸಮಾರಂಬಕ್ಕೆ ಕರೆದಾಗ ನನ್ನ ಸುಮಾರು ಇಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ನೆನಪು ಕೊಂಡೊಯ್ದದ್ದು ನಾವುಗಳು ನಡೆದಾದುತಿದ್ದ ಕಾಲುದಾರಿಗಳಿಗೆ. ನನಗೆ ಗೊತ್ತು ಮತ್ತೆ ನಾನು ಆ ಊರಿಗೆ ಹೋದರೂ ಅಲ್ಲಿನ ಕಾಲುದರಿಗಳು ಮತ್ತೆ ಆ ಪರಿಸರ  ಕಟ್ಟಿಕೊಟ್ಟ ಸ್ನೇಹಿತರನ್ನೇ ನಾನು ಇಣುಕುತ್ತಿರುತ್ತೇನೆ.

ಹಾಗೆ ನೆನಪು ಹಾರಿಸಿದರೆ, ನಮಗೆ ಆಪ್ತವಾದ ಕ್ಷಣಗಳು ಕಾಲುದಾರಿಗಳಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತವೆ. ಸ್ನೇಹಿತರೆಲ್ಲರು ಗುಂಪು ಸೇರಿ ಆಡುತಿದ್ದ ರಸ್ತೆಗಳು, ಗುಂಪು ಸೇರಿ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದ ರಸ್ತೆಗಳು, ಮನೆಯಿಂದ ಕದ್ದು ಆಟವಾಡೊಲೊ, ಈಜಾಡಲೋ ಹೋದದ್ದು ಈಗ ನೆನಪಲ್ಲಷ್ಟೆ ಸಿಗುವ ಕಾಲುದಾರಿಗಳೇ.

ಬೇಸಿಗೆ ರಜಕ್ಕೆ ಹಳ್ಳಿಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ಈ ಕಾಲುದಾರಿಗಳು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ವರ್ಷದ ಪರಾಕ್ರಮಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕೇಳುತಿದ್ದವು. ಕಾಲುದಾರಿಗಳ ತಿರುವಿನಲ್ಲಿ, ಮದ್ಯ ಬರುವ ಉಬ್ಬು ತಗ್ಗುಗಳಲ್ಲಿ ಏಕಾಂತದಲ್ಲಿ ನಡೆದರೂ ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷದ ಮಾತುಕತೆ ನೆನಪಿಗೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದವು.
ರಜೆ ಮುಗಿದು ಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಹೋಗುವಾಗ ನನ್ನ ಅತ್ತೆ ಮಗ ಒಮ್ಮೆ ಹೇಳಿದ, ಹಿಂದೆ ನೋಡು ಅಜ್ಜಿ ಯಾವಾಗಲು ನಾವು ಮರೆಯಾಗುವವರೆಗೂ ಅಲ್ಲೇ ನಿಂತು ನೋಡುತ್ತಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು. ಆಗೆಲ್ಲ ಇರುತಿದ್ದು ವಾತ್ಸಲ್ಯ, ಪ್ರೀತಿ.

ವಿಚಿತ್ರ ಎಂದರೆ ಈ ತುಂಬು ಪ್ರೀತಿ ನನ್ನವರಿಂದ ಇವತ್ತಿಗೂ ಕಮ್ಮಿಯಾಗಿಲ್ಲ, ನನ್ನಲ್ಲಿ ಇದನ್ನೆಲ್ಲಾ ಗಮನಿಸುವ ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆ ಯಾವತ್ತಿನಿಂದಲೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದಂತೆ ಕಡಿಮೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿರುವುದು, ನನ್ನನ್ನು ಗುಮ್ಮನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದೆ 🙂

ಯಾಕೋ ನನಗೆ ನನ್ನವರನ್ನು ಆಧರಿಸುವುದು, ಮುಕ್ತ್ಕವಾಗಿ ಮಾತಾಡುವುದು ನನಗೆ ನೆನಪಿರುವಂತೆ ಬಹಳ ಕಷ್ಟದ ಕೆಲಸವೇ. ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ  ನನ್ನ ಈ ಕಷ್ಟದ ಅನುಭವ ಇದೆ.

ಏನೋ ಈ ವರ್ಷವಾದರೂ ಇರುವ ದೊಡ್ಡ ರಸ್ತೆಗಳ ನಡುವೆ ನನ್ನವರ ಜೊತೆ ಮಧುರ ನೆನಪುಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೋಳ್ಳುತ್ತೇನೋ ನೋಡೋಣ.
ಇಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ನೆನಪು ಬಂದಿದ್ದು ನೆಚ್ಚಿನ ಲೇಖಕಿ ವೈದೆಹಿಯವರ “ಮಲ್ಲಿನಾಥನ ಧ್ಯಾನ” ಓದುವಾಗ..

3d0a8492e088a0d7ebce5b44e7f1f78e

April 25, 2014

I ain’t vex with you, Normal Life! – 8 Year kid

Filed under: Uncategorized — by siddalingamurthy @ 3:22 am

I ain’t vex with you! however just thinking how to continue curiosity in normal life. 

First ever introspection happened for a kid when, what it meant to be called as ‘maturity’ by the world happened. The kid sensed that, its parent now onward want it to be normal.  It was a very proud moment for parents when the kid was falling and then bravely attempting to rise like a phoenix every time. Now the parents just want it to take normal life to continue comfortably. So parents decided to change the role of themselves to guide child to lead in comfortable way.

Sensing that thinking the old days is like flogging a dead horse, the kid is now expecting to carry silver lines even in normal life… Right now for the kid normal life

 • is one that make it to forget what it want rather to work in order to produce,reproduce and earn money
 • Spending years in practising established rules to conclude in the end – I played safe
 • Believing that power is much more important than money and money is much more important than happiness
 • Making fun of anyone who seeks happiness rather than money and accusing them of ‘lacking ambition’   
 • Believing that your bosses are always right
 • Never asking a direct question, even though the other person can guess what it is you want
 • Keeping the smile on your lips  even you are on the verge of tears. Feeling sorry for those who show tears
 • Believing that your native skill set is either a fortune or worth nothing at all.
 • Following a formal wearing trends, however it is uncomfortable and ridiculous 
 • Saying ‘I tried’ when there was not even attempt made at all
 • Defining life by comparing car, house, jewellery instead of trying to discover real reason for being alive.

The Kid is celebrating its last exciting,unordered days birthday tomorrow. It is just hoping that it wont loose curiosity about life in its feature planned comfortable life.

It is your turn to think about kids future life style…

February 17, 2013

Things that keep me happy

Filed under: Uncategorized — by siddalingamurthy @ 5:02 pm

One day I was pondering for not giving myself a chance to write something in my diary, for not letting myself to cherish any one of the old story which I had read. At the same time, I was so happy about myself for looking thoughtfully on these. I sensed I was having a smile of laughing Budda at that time.

I would get scared of crowd. I fear if anyone tries to object the ones which I do, as just they keep me engaging. So marriage plans, arrangements were all difficult for me. Lot of things happened in last one year from showing my loved one to entire family, to be part of everyone’s joy by following all the ritual activities which entire family were thought off and to be an easy person to father in law’s family.

And now we married… 🙂 Did I confirm the world as it only narrow grove of self. The modified lifestyle is making me to feel that I am living the life which I had dreamt off. So what keeps me happy?  planning for all the official tasks,preparing for all the upcoming challenges and  sneaking to upcoming events. This is always quite good for me. I needed same things to happen in my house as well. But it had always limitations because of making it as second priority. I was continuing with the same excuse for not cleaning my room, for not cooking for myself and for not talking to my whole family members.

Now the journey is quite joyous. Assisting an expert to do all house management stuff is quite inexpressibly beautiful! I do enjoy to be with family(Earlier I was calling crowd). I sensed that some deep belongingness was needed to enjoy the sweetness and solitude.

Now looks like I am on the same way…

May 7, 2012

ಸುಬ್ಬಣ್ಣನ ಸುಪ್ರೀಂ ಸಲೂನು

Filed under: Uncategorized — by siddalingamurthy @ 6:42 pm

Supreme Hair Saloon is one shop in my hometown Chikkanayakanahalli, which I am visiting almost regularly since my third standard. Fortunately or Unfortunately I have always seen my home town as a reflection of my country. Because, almost all the issues which gets discussed in the entire nation persists   in my small town. Be it an issue related to globalization, brain drain, rural and caste reservation, mining, cultivation and sport, always my land looked like a mirror to national issues. My town has both become the victim and also imbibed all positive and negative  factors from these issues. As I have spent my PU and BE days outside and doing work out of CN Halli, the unknown eyes from my hometown now treats me as guest only. However Subbanna is one among few people who knows me from my childhood ever since I was visiting his saloon shop with my father, riding our favorite Hero Royal bicycle.

His salon is always my one of the favorite place. Because, all the lectures whom I use to see in any functions or in sahitya sammelana were also visiting the salon shop. Always  the shop has become one of the meeting places of intellectuals of our talk. Even the oral literary, political critic works were taking place.  It is the place where the discussions about the national,rural politics and issues, the people who had done remarkable job growing from the villages were getting discussed. Always Dr.Rajkumar, Dr. Ambedkar and Basavanna’s photo pictures decorated the salon premise.

One year back, when I had visited the salon shop, Subbanna told me that, my father had written his Bio Data which was given to him during one of the Rotary felicitation ceremony and told that he felt so shy  to accept  the felicitation  as he is doing nothing more than his passion and work which is carried out by him to please himself. At the same time he mentioned about few people and about their social works. He told how their work is really helping to the people who are neglected by the society. He mentioned that the honor should always belong to such people. But I have always felt that Subbanna love towards the work and passion has inspired and brought the change in many people’s life. Half of the barbers from our talk have been trained by him. He has trained his wife and opened the training center for the women beauty parlor. Even some of the women from the so called upper caste have opened their own salon now.

Last time when I had visited the salon, Subbanna has mentioned that he is opening the new salon near matighatta gate and invited me for the new shop. After two months, I visited the shop. It was full surprise. The new Hi Tech salon with four super equipped salon chairs has been setup. More than that, Mankutimaana kagga’s famous motivating poem and Abrham Lincon’s famous quote invited me. Within few seconds hundreds of kannada books cached my eyes and I doubted for a moment and ensured myself whether I have visited the right place. Soon Subbanna waved his hands towards me and greeted welcome with his regular smile. I had no words, soon his coworker showed the place to get ready and my hair cut took place with much attention. After that I greeted Subbana for the shop and asked, if I can  have look at his library. He told the books are dedicated for the customer’s only. He walked through me all set of books line wise. All the books were from Subbanna’s own collection. He has a regular habit of reading the books from his childhood. Now the collection have become mammoth. Major books were related to Ambedkar speeches, basavanna’s teachings, local history of CN Halli taluk, Books of local Authors, thejaswi’s books, Yogasanas books. For some of the books he mentioned his motivations to buy those books and told about the people who had recommended for that.  Also over conversation lead him to show the DVD and CD collections, most of them related to Kannada literature. I am surprised about his vast knowledge and his passion.

Few days back he has arranged one Sahitya sammelana in the salon shop itself on Tuesday. It was called as “ಮೊಟ್ ಮಂಗಳವಾರದ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನ ”.  I read the article about the sammelana in one of local monthly. There were poets and critics like Dorairaj Sir, Timmanahalli Venugopal, Beligere Krishnamurthy, M V Nagaraja Rao and few well known personalities with one child poet Yashas. Here is two poems presented over there.

ಹಳೆಗಾಯಗಳ ಗುರುತು

ಮಾಯುವ ಮೊದಲೇ

ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಹೊಸಗಾಯಗಳಿಗೆ

ಮೊಳಕೆ ಮೂಡಿ

ಬಾದಿಸುತ್ತಿವೆ ಬದಲಾಗು ಎಂದು…

– ರಮೇಶ್

 

ಒಂದಿಲ್ಲೊಂದು ದಿನ

ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಸಿಡಿಯುವವರೇ ನಾವು

ಗಟ್ಟಿ ಬಂಡೆ ಸಿಡಿದಾಗ ಬದುಕು ಚಿಗುರಿಸುವ

ತಣ್ಣಗಿನ ನೀರೇ ಚಿಮ್ಮ ಬೇಕೆಂದೆನು ಇಲ್ಲ

ಉಕ್ಕಬಹುದು ಪ್ರಳಯಾಗ್ನಿಯಂತ

ಲಾವರಸವೂ !

ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಜವಾಬ್ದಾರರಲ್ಲ.

ಮೇ. ನಾ. ತರಂಗಿಣಿ

 

April 3, 2011

Ranga UGADI…

Filed under: Uncategorized — by siddalingamurthy @ 6:45 pm

This should be my most memorable Ugadi for me.  Ranga Ugadi  provided me an opportunity to participate in the very good cultural events. I got a privilege to attend the daylong festival at Ranga Shankara along with Shashank and Hemraddi. Through Ranga ugadi, our proud theatre celebrated seven Jnanapeetha Award Winners of Kannada.  Other than that we got to see many notable persons closely and participated along with them.

Even though we missed first play “Smashana Kurukshetra”  written by kuvempu, it was very special occasion for us. Bendre’s “Sayo Aata” , Tala Maddale program from Udupi folks, Harikate by Karibasavayya, kolata, Yugantara play, Reads from Suryana Kudure: Anantamoorthy’s story and Reads from “Hoove” by Karnad itself were treat to watch.

On top of these two programs exhilarated me lot. One is songs from the play  Kakanakote which C R Simha was himself the narrator and he had teamed up with late veteran actor Lokesh’s family and others who were acted in the original play itself.

Simha’s narration was special. he brought up imaginary incidences,actors and scenes of Kakanakote. Everyone in the theatre were cherishing with claps and supporting the spirited singers. The narration about the life style of the tribal people their courageous, rebel nature, their beliefs, their fought, loyalty finally love marriage incidence between the rivals was very much lively.

Same time first time in the life got an opportunity to see the movie which is yet to release.  It was Bettada Jeeva by P sheshadri based on a story with same name by Shivarama Karanta. It was good to see the well done movie of one of my favorite story. It is a incidence narration about the lifestyle of solitude family and their love on life and nature.

The program was very well anchored by the well know Aparna with lovely narration, humble and poetic. Thanks Ranga Shankara and team India for giving special Ugadi…

Few picts from the event :

http://www.facebook.com/album.php?aid=2077792&id=1256342891&l=7476d89338

February 6, 2011

ಸಮೇ್ಮಳನದಲಿ್ಲ ಎರಡು ಸುತು್ತ…

Filed under: Uncategorized — by siddalingamurthy @ 5:33 pm

ಕೆಲವು ಸಂದಭ೯ಗಳೆ ಹಾಗೆ, ನನ್ನನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಭಾವುಕನನ್ನಾಗಿ ಮಡುತ್ತವೆ.ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ರಚಿಸುವ ಸಾಹಿತಿಗಳ, ಅದನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸುವ-ವಿಮರ್ಷಿಸುವ, ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಆಗುಹೋಗುಗಳನ್ನು ಚಚಿ೯ಸುವ ಜನರೊಂದಿಗಿನ ಒಡನಟ ವಿಶೆೀಷವಾದದು್ದ.

ಬಹಳ ಚಿಕ್ಕಂದಿನಲಿ್ಲ ಹಾ.ಮ.ನಾಯಕ್ ಭಾಷಣ ನನ್ನನು್ನ ಪುಳಕಗೊಳಿಸಿತು್ತ. ಈಗಲೂ ಸಹ ಅದು ಬದಲಾಗಿಲ್ಲ. ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನ ನನಗೆ ಈ ಅವಕಾಶ ಕೊಟಿ್ಟತು. ಕಾವ್ಯ ವಾಚನ ಮತ್ತು ಖರಿೀದಿಸಿದ ನಾಲಾ್ಕರು ಪುಸ್ತಕಗಳು ಹಾಗು ಸೆ್ನಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಭುಜದ ಮೇಲೆ ಕೆೈ ಇರಿಸಿ ಫೋಟ ತೆಗೆದುಕೊಳು್ಳವ ಸಂದಭ೯ ಚೆನಾ್ನಗಿತು್ತ.

http://www.facebook.com/album.php?aid=2071757&id=1256342891&l=4d4bc201ec

January 5, 2011

Old and New

Filed under: Uncategorized — by siddalingamurthy @ 5:23 pm

From Diaries

As New year follows my Birthday,usually I take moment’s indulgence to sit face to face with myself. It is a time to sit quite and recapture the memorable events, cherish the most loved persons and to commit myself for the dedication of life in this silent and overwhelming leisure. I thank almighty for providing most cherishing environment.

Nowadays rarely I get a time to spend for myself. Even if I put a blame on Bangalore’s life style, I have to acknowledge that  I was giving myself excuse and skipping and postponing my personal work.  This year I would like to make supporting environment for myself to cherish and explore my activities. There is little fear if this would keep away from the healthful dust of the earth and fair of common human life.

Last year also was blessed with some good  novels, movies, enjoyable cricket matches, some memorable trips with my intimate friends,got in touch some of old friends, good eatables, sufficient mangoes and jack fruits, some of the favorite possessions.  It is a great pleasure to think that we have sufficient literature works which can keep me satisfied for the coming years also and I am already feeling delightful smell Avarekal Sambar from our kitchen !!!

On the eve of my birthday, I would like to recall that I am in a voyage to reveal the almighty in my actions, knowing it is his power gives me strength to act.It is good for me if I try to keep my thoughts pure and drive all immoral thoughts away from heart.


March 12, 2010

Just Math Mathalli…

Filed under: Movie — by siddalingamurthy @ 7:46 pm

It would be injustice to myself if I skip to share the event which I enjoyed wholeheartedly.  Catchy title, beautiful promos  which specially looked very good at Forum made Hems, Ashwin and Me to watch the movie Just Math Mathalli.

Sincere effort of the director with lot of interest and commitment can only lead to very neat movie like this. Presentation is stylish.The film is done for his passion. So there are no compromises. It is very special for Kannada industry.

Not only Sudeep, Raghu Dixit shows his full involvement. More than the music for the songs it is his background score which impressed me lot. Oh I was completely lost in his background score.  “Munjane manjalli, Mussanje tili tampalli O olive…”is my favorite and I still repeatedly hear to “Ello Jinugiruva niru…” song also. “Banino Haniyu, Dhareyinda putidu karanji bhuviseride…” also impressed me.

Ramya is at her best. Rajesh has done justice to his role. His character is talkative and equally empathetic.   This  adds more value to the film. Arun sagar and also other co stars have done the neat job. Sudeep as actor also shows his character.

Added to all of the above points, it is original story.

The only negative point what I observed is Ramya’s has less role to play in the second half of the movie.

After watching the movie please do not think that I have recommended Sudeep to put my name for the hero character 🙂

February 22, 2010

A thing of beauty is a joy forever….

Filed under: Uncategorized — by siddalingamurthy @ 7:35 am

A thing of beauty is joyous for ever. Finally I brought MacBook Pro. This is special one for me. I wanted to gift myself special on my 25th birthday. However it  happened almost one and half month.

Even though I use same kind of machine(Desktop version) in my office, my official work does not make me to enjoy my personal works. Now onwards it is different world for me even though it takes few days for me to get the internet connection.

Soon after starting the machine for the first time, the trackpad and the gorgeous keyboard automatically guided me to the location

“/Library/Image Capture/Devices/”  to make sure that the product for which I was part of its development is present built in OS (Snow Leopard) in my machine. It was a proud thing for me to show in my house. However I cannot make it to function without HP Device 🙂

Thank you very much for the almighty, all of my friends, room mates and to my parents to share my one of the pleasant experience.

Keep in touch.

Next Page »

Blog at WordPress.com.